sâmbătă, 3 februarie 2018

Vești din China: O Chină suferindă de securitate

(N-am avut când să mă mai ocup de aceste articole, dar voi recupera. Așa ne mai și aducem aminte ce-a mai fost ... Traducere din limba franceză, articole publicate de ziarişti francofoni acreditaţi în China. Articol apărut în 19 ianuarie  2018)
            În ritm alert, aparatul partidului își continuă cursa de întărire a poziției. Tocmai s-au ținut două reuniuni la vârf: cea ( 11-13 ianuarie) a CDIP, comisia de disciplină a partidului, poliția internă a puterii, și cea ( 18-19 ianuarie) a CC, comitetul central. Ambele au pregătit lansarea CNS, comisia națională de supervizare, care va avea întreaga putere asupra membrilor de partid și a administrației. În plus, plenul CC a trebuit să consfințească „ gândirea lui Xi Jinping” prin constituție: primise mandat oficial cu trei luni înainte în timpul congresului al XIX-lea al partidului.
            Această „ a doua sesiune” a plenului CC a trebuit să fixeze obiectivele ideologice ale cincinalului, respectiv să consolideze facțiunea aflată la putere. În acest scop, era vorba și de revizuirea constituției pentru a schimba guvernanța țării.
            Acest aspect, încărcat de mister, greu de înțeles prea bine, avea totuși prioritate în fața tuturor celorlalte. De aceea întrunirea a fost fixată cu o lună mai devreme decât obișnuit – se ținea normal la sfârșit de februarie, cu puțin înainte de adunarea națională populară pe care o pregătește de regulă. Importanța sa în sânul mașinii puterii a fost explicitată prin fraza de concluzii a plenului CC: reuniunea la vârf fusese „ o etapă-cheie de aprovizionare pe parcursul lungii călătorii către îndeplinirea scopului chinez și spre un viitor nedeterminat al Chinei. ”
           Ceea ce acoperă această formulare pompoasă este voința absolută de a întări controalele asupra societății, partidului, administrației și forțelor armate ( Armata Populară de Eliberare și Poliția Armată) .
            Acest proiect, la drept vorbind, nu datează de ieri – i se pot găsi urmele cu 18 luni înainte, la primele încercări de înființare a acestei comisii națională de supervizare în diverse provincii, care să permită integrarea tuturor organelor anti-corupție, la diversele niveluri de partid și guvern. Începând din martie, sistemul ar trebui să fie aplicat națiunii întregi și să-și dea consimțământul pentru ca forțe speciale la nivel de întreaga țară, să aresteze, interogheze și chiar să deposedeze cadrele vinovate de corupție fără un mandat al justiției.
            Pe marginea, sau în filigran la această înăsprire generală a disciplinei în toată țara, de la începutul mandatului lui Xi Jinping la sfârșitul lui 2012, CDIP a pedepsit 1,4 milioane de cadre și vânat cu armatele sale de contabili și polițiști, cele „ 4 decadențe” ( formalism, birocratism, hedonism și extravaganță) .  Lupta anti-corupție a fost însoțită de o luptă împotriva adversarilor echipei aflate la putere.
            Astfel, Sun Zhengcai, secretar de partid la Chongqing, și unul dintre succesorii avuți în vedere pentru postul lui Xi în 2022, a picat în august 2017. Câteva luni mai târziu, îl urma în dizgrație generalul Fang Fenghui, predat în ianuarie justiției militare. Aceste două demiteri au fost prezentate ca datorate corupției, însă au fost analizate de surse exterioare ca fiind consecințe ale unei opoziții interne față de puterea lui Xi Jinping.
            Revizuirea constituției va fi cea de-a cincea de la promulgarea ei în 1982. Amendamentul cel mai puternic, semnat Deng Xiaoping, a dus la înlocuirea economiei „ planificate” cu „ economia socialistă de piață” . Guvernanța anunțată pretinde să nu lase absolut deloc la latitudinea cadrelor îndepărtarea de stat și de partid. Xi Jinping vizează de asemenea o societate mai ascultătoare față de lege, sub constrângerea unei noi unelte făcută posibilă de către internet: creditul social.
            În fine, această strângere de șurub se regăsește în presă pe numeroase planuri, pe rețelele sociale, producătorii, băncile, hotelurile ... atâtea semne de securizare a viitorului – cu riscul de a obține efectul invers.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentaţi AICI

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.